Kwaliteit

De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitvoering.

Het beroep van mondhygiënist is geregeld binnen de wet BIG (wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De wet BIG stelt eisen aan de kwaliteit van de geleverde zorg.  Zo wordt u beschermd tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Alleen personen die een HBO diploma “mondhygiënist” bezitten, mogen deze beschermde titel voeren.

Na minimaal 5 jaar registratie in het basisregister, kan een mondhygiënist met voldoende bijscholing en werkervaring zich laten inschrijven in het Kwaliteitsregister. De registratie geeft aan dat de mondhygiënist actief is en heeft geïnvesteerd in de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

MH Mondzorg voldoet aan de eisen die worden gesteld om ingeschreven te staan in het Kwaliteitsregister.

 

Kwaliteitsregister MondhygiënistenGEREGISTREERD IN HET KWALITEITSREGISTER VOOR MONDHYGIËNISTEN.