Klachten

Mocht u denken dat u onjuist of onzorgvuldig geïnformeerd bent of vindt u dat ik wij u verkeerd behandeld hebben, vraag dan om een verhelderend gesprek. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u gebruik maken van de NVM klachtenregeling waarbij MH Mondzorg is aangesloten.