Tevredenheidsonderzoek

In de praktijk liggen er enqueteformulieren klaar. Wij willen u uitnodigen die in te vullen, zodat er aan een nog betere kwaliteit gewerkt kan worden. Hiervoor alvast onze dank.

De uitslag zal op de site vermeld komen te staan.